PRISLISTA

DÄCKOMLÄGGNING
120:-

DÄCKOMLÄGGNINING LÖST DÄCK
80:-

BROMSLUFTNING + OLJA
80:-

SERVICE MOPED EXKLUSIVE OLJA
450:-

ENCYLINDRIG 2T MOTORRENOVERING. MOTOR I MASKIN + MATERIAL
1800:-

ENCYLINDRIG 2T MOTORRENOVERING. LÖS MOTOR+ MATERIAL
1200:-

FELSÖKNING ELSYSTEM
400:-

LÖPANDE TIMKOSTNAD
400:-